Abstract Artneww

มาเรียนรู้ศิลปะนามธรรมกันดีกว่า

Abstract Artpicc

งานศิลปะที่ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกนี้มีมากมายหลายแขนง ในแต่ล่ะแขนงล้วนก็มีความพิเศษเป็นของตนเองแตกต่างกันออกไป สำหรับในวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้อ่านได้ทำความรู้จักกับศิลปะประเภทหนึ่ง มีชื่อเรียกว่า ‘ศิลปะนามธรรม’ ผลงานประเภทนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรก็บ้างมาดูกันเลย

ศิลปะนามธรรม หรือ Abstract Art ที่มีความโดเด่นในตัว

ความโดดเด่นของงานศิลปะประเภทนี้ คือ การใช้ภาษาภาพเพื่อการสื่อความหมายด้วย สีกับลายเส้น เพื่อส่งเสริมการสร้างสัดส่วน ซึ่งมีการประกอบขึ้นตามระดับความเป็นนามธรรมอันแตกต่างกันไป โดยเริ่มตั้งแต่ยุค Renaissance จวบไปจนถึงช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 สำหรับศิลปะตะวันตกเป็นงานอีกงานหนึ่ง ที่ได้รับอิทธิพลในการใช้ทัศนมิติ ซึ่งผสมผสานให้เข้ากับความพยายามในการทำงานให้มีความสมจริงมากที่สุด

นิยามของ ศิลปะนามธรรมอันน่าสนใจ

สำหรับนิยามของ Abstract Art’ จัดเป็นศิลปะพิเศษ ไร้รูปแบบอันตายตัว แตกแขนงไปได้มากมาย ราวกับต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขา จัดเป็นศิลปะอันไม่แสดงลักษณ์ อีกทั้งยังเป็นงานศิลปะที่ความหมายในเชิงลึกซ่อนอยู่ ศิลปะนามธรรม เป็นงานพิเศษซึ่งแสดงให้เห็นการทิ้งค่านิยม อันเน้นหนักไปในเรื่องของความสมจริงในวงการศิลปะ ถึงแม้ชิ้นงานอื่นๆอาจร่วงโรยไปตามกาลเวลา หากแต่ศิลปะนามธรรมก็จะคงอยู่อย่างยืนยงท้าทายกาลเวลามาโดยตลอด โดยเริ่มตั้งแต่การแสดงภาพซึ่งสอดแทรกให้เข้าถึงความเป็นไปในแก่นแท้ สำหรับงานศิลปะนี้ใช้ความเป็นอิสระ มีความแตกต่างไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของโครงร่าง หรือการใช้สีสันอันมีความเด่นสะดุดตา ก็สามารถได้รับการบัญญัติว่าเป็นศิลปะนามธรรมได้อีกด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับศิลปะนามธรรมที่มีความสมบูรณ์ ก็คือ งานศิลปะไม่เชื่อมโยงกับความเป็นรูปธรรมใดได้เลย ยกตัวอย่างเช่น งานศิลปะนามธรรมประเภทรูปทรงเรขาคณิต บางครั้งก็ไม่ได้ปรากฏถึงแนวคิดเลยก็มี ที่ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมในธรรมชาติ โดยมีทั้งงานศิลปะมีรูปแบบตายตัว รวมทั้งงานศิลปะซึ่งมาในรูปแบบนามธรรมมีความสมบูรณ์ ทั้งนี้ล้วนก็มีความเฉพาะตัวทั้งนั้น นอกจากนี้งานศิลปะประเภทเสมือนจริง หรือศิลปะสัจนิยม มักจะมีองค์ประกอบบางส่วนเป็นไปตามนามธรรมปรากฏด้วยบ่อยครั้ง

สุดท้ายนี้ ศิลปะนามธรรมไม่ว่าแสดงออกในรูปแบบใดก็ตาม มักจะมีความเป็นนามธรรมผสมผสานสอดแทรกอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งหนึ่งในพัฒนาการที่มีความหลากหลายของศิลปะที่กลายมาเป็นศิลปะนามธรรมบางส่วน เช่น งานศิลปะที่เน้นการใช้สีแบบผิดกันแตกต่างกันจนน่าแปลกใจ กลับหลายเป็นดึงดูดสายตา หรือ ลัทธิ Cubism ที่มีการมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ ให้เกิดสร้างรูปแบบการวาดภาพสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีความผิดแผกไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดเจนนั่นเอง