thai art

โขน เป็นศิลปะการแสดงเก่าแก่ของไทยที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

โขนเป็นศิลปะนาฏศิลป์ที่เก่าแก่ของไทย ได้กำเนิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตามหลักฐานของ ลา ลูแบร์ทูตชาวฝรั่งเศสสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้กล่าวถึงการแสดงโขน ว่าเป็นการเต้นออกท่าทาง ประกอบกับเสียงซอและเครื่องดนตรีอื่นๆ นักแสดงจะสวมหน้ากากและถืออาวุธ โขนเป็นการรวมของศิลปะหลายแขนง คือ โขนนำวิธีการเล่นและวิธีการแต่งตัว ท่าต่อสู้แบบโลดโผน ท่ารำท่าเต้นนำมาจากกระบี่กระบอง และโขนได้นำศิลปะการพากย์พูดคุย หน้าพาทย์เพลงดนตรี ประเภทของโขน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 1.โขนฉาก เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อมีคนคิดฉากประกอบการแสดงโขนบนเวทีขึ้น คล้ายกับ ละครดึกดำบรรพ์ กรมศิลปากรได้ทำบทเป็นชุดๆไว้หลายชุด เช่น ชุดมัยราพณ์สะกดทัพ ชุดนางลอย ชุดปราบกากนาสูร ชุดสีดาลุยไฟและปราบบรรลัยกัลป์ 2.โขนโรงใน โขนนำศิลปะของละครในเข้ามาผสม โขนโรงในจะมีปี่พาทย์บรรเลง 2 วงพลัดกัน การแสดงจะมีท่ารำ ทีพากย์และการเจรจาตามแบบของโขน กับดำเนินเรื่องเพลงขับร้องและเพลงประกอบกิริยา ของดนตรีแบบละครใน 3.โขนหน้าจอ โขนที่เล่นตรงหน้าจอหนังใหญ่ มีกระเชิดอยู่หน้าจอผ้าขาว การแสดงหนังใหญ่มีศิลปะสำคัญ ได้แก่การพากย์เจรจาโดยมีปี่พาทย์ประกอบการแสดงผู้เชิดตัวละครต้องเล่นตามลีลาและจังหวะดนตรี 4.โขนโรงนอก หรือ โขนนั่งราว เป็นการแสดงในโรงละครที่มีหลังคา ไม่มีเตียงให้ตัวโขนนั้ง แต่มีราวพาดตามส่วนยาวของโรงตรงหน้าฉาก จะดำเนินเรื่องโดยมีช่องทางให้เราตัวแสดงได้เดินรอบราวแทนเตียง มีการพากย์และเจรจา แต่ไม่มีการร้อง  […]

art

เลโอนาร์โด ดา วินซี (Leonardo da Vinci) ศิลปิน ผู้วาดภาพ Monalisa

เลโอนาร์โด ดา วินซี เริ่มสนใจการวาดภาพมาตั้งแต่ยังเด็กๆ โดยเขาวาดภาพเหมือนโดยอาศัยสัตว์ต่างๆที่ได้เก็บสะสมไว้ จนถึงอายุ 18 ปี พ่อได้ส่งตัวเขาไปทำงานที่ห้องปฏิบัติงานศิลปะของศิลปินที่มีชื่อเสียงในยุคนั้น ทำให้เขาเพิ่มความสามารถในการวาดรูป อีกทั้งยังสามารถหล่อสำริดได้อีกด้วย เลโอนาร์โด ได้ฝึกฝนศิลปะถึง 6 ปี และในปี ค.ศ  1472 เขาได้เข้าเป็นสมาชิกสโมสรช่างแห่งเซนต์ลุก ซึ่งเป็นสมาคมพวกจิตรกร นอกจากงาน ศิลปะแล้วเขายังให้ความสนใจ คณิตศาสตร์และภูมิศาสตร์อีกด้วย เลโอนาร์โด ดา วินซี ได้วาดผลงานศิลปะอันทรงคุรค่าของเขาทั้ง 2 ชิ้น ซึ่งเป็น ภาพวาดอาหารมื้อสุดท้าย( The Last Supper)ในระหว่าง ค.ศ. 1495-1497 บนฝาผนังยาว 30 ฟุต สูง 14 ฟุต ของโบสถ์ Santa Maria Della Grazie ด้วยสีฝุ่นผสมน้ำมันลงไปตอนที่ปูนยังเปียกอยู่ ซึ่งเขาเพิ่งได้ทดลองเขียนชิ้นนี้เป็นชิ้นแรก เรื่องราวของภาพเกี่ยวกับพระเยซูพร้อมกับสาวก 12 คน กำลังรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายอยู่ ต่อมากษัตริย์ ฝรั่งเศส […]